فولکس واگن, تیگوان

کارکرده - خودرو بدون رنگ است
فولکس واگن، تیگوان
Certified By VolksCar
شماره آگهی:4141e7
2018
14,000Km
رنگ بدنه: مشکی
گیربکس: Automatic
رنگ تودوزی: مشکی
محور: AWD
تهران
توضیحات
توصیفات خودرو
No items to show...
اطلاعات تکمیلی
نوع بدنه: SUV
نوع سوخت: بنزین
حجم موتور : 2000cc
گیربکس: Automatic
تعداد دنده: 7
تعداد سیلندر: 4
تعداد در: 5
تعداد صندلی: 5
تودوزی: چرم
گواهی شده توسط: VolksCar
کلاس یورو: Euro 6
وضعیت سند: چند برگی
آپشن ها
خودروهای مشابه
Click here to see your activities